ارتباط با ما(آدرس و تلفن تماس)

ارتباط با ما

1280px Samsung Logo.svg  - ارتباط با ما(آدرس و تلفن تماس)

آدرس:

کاشان خیابان شهید رجایی جنب داروخانه رازی داخل کوچه ساختمان اول سمت راست مرکز تخصصی تلفن همراه هینزا ,کد پستی: 8714755550

تلفن: 03155472595

ایمیل: hinzamobile@gmail.com

ساعت فعالیت

شنبه تا چهار شنبه: 9:30 الی 13:30 و 18:30 الی 21

پنجشنبه : 9:30 الی 14

مراجعین میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و انجام خدمات در ساعات ذکر شده در محل شرکت حضور پیدا کنند.